اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ افزایش بهای مواد نفتی در بلخ با بدتر شدن وضعیت امنیتی

info@paikan.tv

اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ

شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست آنچه را که جنگ و ناامنی بیان می‌کنند دست به اعتراض زده و خواهان تبدیلی شان به دانشگاه بلخ هستند.

این اعتراض کننده‌گان می‌گویند به دلیل جنگ و ناامنی درشاهراه‌‌ها و ولایت‌های کشور نمی‌توانند در بیرون از ولایت که در آن بود و باش دارند ادامه تحصیل دهند.

سحر سروری که از جمله این دانشجویان است می‌گوید: « م در لیلیه زندگی می‌کنیم  و به دور از فامیل در چنین وضعیت امنیتی برای مان سخت است ت در ولایت دیگر رفته و ادمه تحصیل دهیم.»

این دانشجویان که در ولایت بلخ زندگی می‌کنند و در دانشکده طب ولایت خوست به تحصیل می‌پردازند از حکومت می‌خواهند تا زمینه تبدیلی شان را به دانشگاه بلخ مساعد سازند.

شماری از اعضای خانواده‌های این دانشجویان نگران تکرار حادثه دانشگاه کابل و لیلیه کندز هستند. آنان با بیان نگرانی از وضعیت بد امنیتی در کشور می‌گویند در صورت که حکومت اقدامی به تبدیلی این دنشجویان نکند اجازه تحصیل به فرزندان شان را نخواهند داد.

این دانشجویان در حال دست به اعتراض زدند که هم اکنون طالبان در 200 ولسوالی کشور حضور دارند و بربنیاد تصمیم تازه حکومت قرار است دانشگاه‌های دولتی به تاریخ 16 اسد آغاز گردد.

گزارشگر: رویدا قادری

9اسد 1400

Author: Administrator