اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ افزایش بهای مواد نفتی در بلخ با بدتر شدن وضعیت امنیتی

info@paikan.tv

نگرانی از وضعیت بدی اقتصادی خانواده های آواره جنگ در فاریاب

شماری از آواره گان جنگ در ولایت فاریاب از وضعیت بدی اقتصادی شان شکایت کرده و خواهان رسیدگی به اوضاع و احوال شان شده‌اند.

آنان که در اثر جنگ و نا امنی خانه های‌شان را ترک کرده و به حومه‌های شهر میمنه مسکن گزین شده‌اند از نهادهای امداد رسان خواهان همکاری اند.

از سوی هم ریاست مبارزه با حواث طبیعی در ولایت فاریاب برای نزدیک به 600 خانواده در این ولایت بسته‌های مواد خوراکی کمک کرده است.

با افزایش نا امنی ها و نبردهای مسلحانه در ولایت فاریاب بیش از 13 هزار خانواده از بخش‌های این ولایت آواره شده‌اند.

غلام فاروق محمدی، رییس امور مهاجران و وعودت کنندگان ولایت فاریاب می‌گوید که این خانواده ها در حومه‌های شهر میمنه مسکن گزین شده اند.

شماری از خانواده‌های آواره جنگ فاریاب می‌گویند که دار و ندار شان را در جنگ از دست داده و حالا در وضعیت بدی اقتصادی زندگی می‌کنند.

آنان هشدار می‌دهند که به وضعیت این خانواده از سوی نهادهای امداد رسان رسیدگی صورت نگیرد، فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

در حالی که نگرانی از وضعیت زندگی آواره گان جنگ در فاریاب به میان آمده است اما ریاست مبارزه با حوادث طبیعی از کمک های این اداره سخن می‌زند.

سید مامون گهریک، رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فاریاب می‌گوید که برای نزدیک به 600 خانواده آواره جنگ کمک مواد خوراکی توزیع شده است.

بیجاشدگان و آواره گان جنگ در حالی در ولایت فاریاب افزایش بی‌سابقه ی پیدا کرد که در یک ماه گذشته 14 ولسوالی این ولایت بدست طالبان سقوط کرده است و نبردهای مسلحانه هم چنان در حومه‌ها و اطراف شهر میمنه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان جریان دارد.

گزارشگر: فیروز غفوری

6اسد 1400

Author: Administrator