اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ افزایش بهای مواد نفتی در بلخ با بدتر شدن وضعیت امنیتی

info@paikan.tv

برداشتن خیمه تحصن عبدالرووف پس از 9 ماه

خیمه اعتراضی که به منظور دادخواهی جهت رهایی عبدالرووف کودک ربوده شده بلخی در مقابل ساختمان ولایت بلخ برپا شده بود پس از نه ماه برداشته شد.

خانواده و نزدیکان عبدالرووف علت برداشته  شدن این خیمه را افزایش ناامنی‌ها، نا امیدی اعتراض کننده‌گان به دلیل بی‌توجه‌ی حکومت و تصمیم کمیسیون متشکل از بزرگان این قوم بیان می‌کنند.‌

محمد نبی، پدر عبدالرووف حکومت را به ناتوانی و ناکامی در راستای رهایی این کودک متهم کرده از ادامه اعتراض های این شان تا آزاد سازی عبدالرووف از نزد آدم ربایان سخن می زند.

این خمیه اعتراض بیش از ۹ ماه قبل از سوی باشنده های قوم ترکمن در مقابل ساختمان مقام ولایت بلخ برپا شده بود

گل محمد ایرکین، یک تن از اعتراض کننده حکومت را به ناتوانی و ناکامی در راستای رهایی این کودک متهم کرده از ادامه اعتراض‌های شان تا آزاد سازی عبدالرووف از نزد آدم‌ربایان سخن می‌زند.

از سوی هم پدر با انتقاد از مقام‌های امنیتی  می‌گویند ناتوانی حکومت سبب شده تا آنان حتا تصمیم گرفته‌اند تا  برای این کودک  جنازه غیبی برگزار کنند.

عبدالرووف نزدیک به ۱۱ ماه قبل در راه رفتن به مکتب از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و آدم ربایان برای رهایی وی یک میلیون و ۲ صد هزار دالر خواسته اند.

گزارشگر: صبغت‌الله توران

6اسد 1400

Author: Administrator