اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ افزایش بهای مواد نفتی در بلخ با بدتر شدن وضعیت امنیتی

info@paikan.tv

اعتراض شماری از دانشجویان دانشکده طب ولایت خوست مبنی بر تبدیلی شان در دانشگاه بلخ

بیشتر

افزایش بهای مواد نفتی در بلخ با بدتر شدن وضعیت امنیتی

بیشتر

اعتراض شماری از نزدیکان قربانیان هاوان‌پراگنی در شهر میمنه

بیشتر

افزایش 20درصدی حاصلات میوه‌های تازه در ولایت سرپل

بیشتر

نگرانی از وضعیت بدی اقتصادی خانواده های آواره جنگ در فاریاب

بیشتر

راه اندازی نمایشگاه عکس در بلخ

بیشتر

برداشتن خیمه تحصن عبدالرووف پس از 9 ماه

بیشتر

مسدود شدن بیش از 40باب مکتب به دلیل ناامنی‌ها در ولایت جوزجان

بیشتر

افزایش درآمد شهرداری بلخ به 7 صد میلیون افغانی

بخند

هرشب ساعت 7:30

گپ‌روز

شنبه تا پنج‌شنبه ساعت 4:00

فیلم سینمایي

هرشب ساعت 8:00